tirsdag den 2. april 2013

Jeg tror også jeg på en måde
 har brug for en forløsning fra virkeligheden 
Alt er forgængeligt verden er en illusion - den fysiske verden er en illusion 
Jeg prøver på at identificere mig 
med min funktion i den forkere dimension
Det er derfor alting gør så ondt - alt kan mistes og forsvinde 
Vi lever alle i ekstremer, prøver på at leve ekstremt, begærer og livstørster 
Vi tror på at livet skal leves nu og her
at vi kun har én chance 
Men i virkeligheden er det et uendeligt mareridt - en uendelig lidelse - en uendelig genfødsel 
Vi tror, vi er begrænset af det fysiske
vi tror, at vi kun har dette forgængelig legeme
Men alt er, som sagt, en illusion 
Menneskets essens og dybeste væren 
er aldrig begrænset 
Jeg vil være uden for den fysiske og polære virkelighed 
Begrænsningerne skal ophøre 
Og jeg skal ikke længere være ét med livets kollektive strøm 
Jeg vil opnå Nirvana.